Nejdelší války v historii lidstva

I ta nejkratší válka může způsobit nevýslovné množství bolesti a utrpení. Co můžeme říci o nejdelší války v historii lidstva, která trvala desítky let a vyžádala si miliony životů.

V některých válkách vojáci bojovali celý život a nikdy nebyli schopni vidět konec konfliktu, který začal dříve, než se narodili.

10. Velká severní válka - 1700-1721. (21 let)

gzntwwv4Nejdelší válka v ruské historii byla vedena mezi Švédskem a koalicí severských zemí. A „hlavní cenou“ v něm byly pobaltské země. Je zvláštní, že formálním důvodem vstupu Ruska do války byly „nepravdy a urážky“, které údajně uvalili na Petra I. Švédové během jeho cesty do Evropy.

Válka skončila porážkou Švédska a vznikem nového mocného hráče na geopolitické aréně Evropy – Ruské říše, se silnou armádou a námořnictvem. Právě během severní války byl založen Petrohrad, který se nachází v místě, kde se řeka Něva vlévá do Baltského moře.

9. Válka šarlatových a bílých růží - 1455-1487. (32 let)

ezdfabxgJedním z důsledků stoleté války (která se zařadila i do žebříčku nejdelších vojenských konfliktů v historii) byla válka růží, která zuřila v severní Anglii. V sázce byl anglický trůn a růže byly charakteristické odznaky válčících stran.

Král Jindřich VI. byl slabým a nezdravým vládcem, o moc soupeřily různé frakce dvořanů. Někdy král propadl šílenství, což mu také nepřidalo na oblibě a důvěře.

Legitimitu Jindřichovy vlády zpochybnil Richard, vévoda z Yorku. Rod Lancasterů, ze kterého Henry pocházel, a Richardův rod Yorků bojovali tři desetiletí, dokud Lancasterové nakonec nezvítězili.

A Jindřich Tudor z vedlejší větve rodu Lancasterů se oženil s dcerou Edwarda IV. z Yorku Alžbětou, čímž se spojily dva znesvářené rody. Tak byla založena dynastie Tudorovců, která setrvala na trůnu až do roku 1603. Ale to je, jak se říká, úplně jiný příběh.

8. Banánové války - 1898-1934 (36 let)

srt45ykwDlouhá série konfliktů v různých latinskoamerických zemích, tzv. „Banánové války“, začala v roce 1898 intervencí USA na Kubě v rámci španělsko-americké války. A skončilo to až v roce 1934, kdy prezident Roosevelt stáhl jednotky z ostrova Haiti.

Americké síly (především Marines) hájily zájmy USA nejen na Kubě, ale také v Hondurasu, Haiti, Mexiku, Nikaragui a Dominikánské republice. Většina konfliktů byla zahájena na ochranu amerických obchodních a ekonomických zájmů, zejména vývozu ovoce.

7. Studená válka - 1946-1990 (44 let)

5bu5dfqpTato konfrontace mezi SSSR a USA nebyla vojenským konfliktem v mezinárodně právním smyslu slova. Šlo o konfrontaci dvou ideologií – socialistické a kapitalistické. Přestože obě země mezi sebou nebojovaly na bojišti, aktivně zasahovaly do konfliktů po celém světě, aby vytvořily a udržely sféry vlivu.

Obě strany mezi sebou vedly nepřímé války v Koreji, Vietnamu a řadě dalších zemí, financovaly povstání a revoluce, vytvářely stále silnější zbraně a v roce 1962 stál svět na pokraji jaderné války. Studená válka skončila krátce před rozpadem SSSR v roce 1991.

6. Řecko-perské války 499-449. před naším letopočtem e (50 let)

i51a3yljVědci čerpají veškeré informace o řecko-perských válkách z řeckých zdrojů, jiné se prostě nedochovaly. Je známo, že mezi perskou achajmenovskou říší a řeckými městskými státy, které bránily svou nezávislost, probíhaly vojenské konflikty.

V jedné z nejdelších válek v historii Atény porazily Persii, dobyly většinu jejího území a válka skončila mírem z Calliae. Achajmenovská říše ztratila své majetky v Egejském moři, na pobřeží Hellespontu a Bosporu, a byla také nucena uznat politickou nezávislost politik v Malé Asii.

5. Občanská válka v Barmě - 1948-2012. (64 let)

b1ore1fcTato nejdelší občanská válka v moderní historii byla vedena mezi barmskou vládou a komunistickými silami, které zahrnovaly několik etnických menšin. Podle jména jednoho z nich (Karen) se tato válka také nazývá Karenský konflikt.

Během desetiletí bojů byly široce zdokumentovány četné válečné zločiny barmské armády, včetně zabíjení civilistů a sexuálního násilí na ženách a dívkách.

Systematické útoky na civilisty z etnických menšin přiměly přibližně tři miliony lidí uprchnout z Barmy. Většina z nich uprchla do sousedního Thajska.

4. Nizozemská válka za nezávislost - 1568-1648 (80 let)

0y32lolqKdyž začala nizozemská revoluce, Španělsko bylo jednou z největších světových supervelmocí. V době, kdy skončilo, skončilo i španělské století.

Sedmnáct provincií bojovalo za nezávislost na španělské nadvládě a jejich prvním vůdcem byl Vilém Oranžský. Po Wilhelmově smrti jej ve funkci velitele nizozemské armády vystřídal Mořic Oranžský.

Nizozemská válka za nezávislost (aka osmdesátiletá válka) byla určujícím konfliktem své éry. Zajistila triumf reformace v severozápadní Evropě a zároveň změnila geopolitiku kontinentu a dala vzniknout prvním moderním evropským republikám.

3. Stoletá válka - 1337-1453. (116 let)

qnwhikgeJedna z nejdelších válek ve světové historii byla vedena mezi Anglií a Francií. A přestože se tomu říká „sto let“, probíhal se čtyřmi přerušeními po dobu 116 let. Přísně vzato šlo o sérii vojenských anglo-francouzských konfliktů.

Boj byl za Brity kontrolované francouzské území a kontrolu nad francouzským trůnem. Vládci Anglie a Francie byli po staletí příbuzní, takže anglický nárok na francouzský trůn měl nějaký základ.

Válka skončila kapitulací Angličanů v roce 1453, po více než století krveprolití. Vítězní Francouzi zabrali téměř všechny anglické majetky ve Francii, čímž začala dlouhá éra, během níž Anglie zůstala do značné míry izolována od evropských záležitostí.

Předpokládá se, že během stoleté války zemřelo až 3,5 milionu lidí.

2. Punské války - 264-146. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. (118 let)

inohxjfsMožná jste ve školních hodinách dějepisu slyšeli výraz „Kartágo musí být zničeno“. Pamatujete si, proč přesně muselo být Kartágo zničeno? Aby jeho úhlavní nepřítel – Řím – mohl posílit svou pozici v západním Středomoří. Přesně to byl cíl tří punských válek.

Během druhé punské války se jednomu z největších velitelů historie podařilo uštědřit Římu zdrcující porážku. Bohužel pro Kartagince toto vítězství neznamenalo konec války. Po třetí punské válce se kartáginská oblast stala součástí římské říše a samotné město bylo vypáleno do základů.

1. Araucanská válka - 1536-1825. (289 let)

ougjpsslSérie nepravidelných konfliktů známých jako araucká válka začala v roce 1536, kdy se kreolské obyvatelstvo Španělské říše pokusilo kolonizovat obyvatele Mapuche žijící v Chile. Španělsko se při průzkumu Magellanského průlivu setkalo se silnou armádou, a přestože bylo v přesile, bylo schopno zabít tisíce válečníků Mapuche díky vynikající palebné síle.

Přes četné pokusy Španělů dobýt Mapuche zůstal tento národ nezávislý na španělské nadvládě. Bitvy mezi ním a Španěly byly běžné téměř 300 let, až do nezávislosti Chile.

Mír byl nastolen 7. ledna 1825 – ale ani tehdy Mapuche nebyli integrováni do chilské společnosti, dokud nebyla jejich země v roce 1883 dobyta. A někteří stále protestují proti chilské nadvládě.

Nejdelší nekrvavá válka v historii - 1651-1986. (335 let)

kdp0dwzpNejdelší válka 335 let byla nekrvavým konfliktem mezi Nizozemskem a maličkým souostrovím Scilly. Všechno to začalo v roce 1651 během anglické občanské války. Nizozemci, kteří viděli příležitost získat zpět některé ze svých ztrát z nájezdů roajalistů, okamžitě vyslali flotilu dvanácti válečných lodí na rojalistickou základnu Scilly, aby požadovali reparace. Nizozemský admirál Maarten Tromp jim 30. března 1651, když nedostal žádnou uspokojivou odpověď od roajalistů, vyhlásil válku.

A již v červnu téhož roku přinutili Nizozemci roajalistickou flotilu ke kapitulaci. Nizozemská flotila nevypálila jediný výstřel. Kvůli nejistotě jednoho národa vyhlásit válku malé části jiného, Nizozemsko oficiálně neoznámilo mírovou smlouvu.

Nizozemský velvyslanec navštívil Scilly pouze v roce 1986, aby vyhlásil konec 335 let trvajícího konfliktu. Ve stejné době nizozemský velvyslanec žertoval, že pro lidi ze Scilly bylo hrozné „vědět, že můžeme kdykoli zaútočit“.

Série nejdelších válek v historii - 452-1485. (1033 let)

Anglo-waleské války, vedené mezi Anglosasy a Velšany od 5. do 15. století, byly nejdelšími válkami, které lidstvo zná.

Začaly útoky pohanských germánských kmenů, které kolonizovaly části východního a jižního pobřeží Británie proti Britům (Anglosasům nazývaným „Wealsc“). A pokračovali až do pozdního středověku, kdy byl Wales nakonec dobyt a anektován Anglií.

Finále anglo-waleských válek byla bitva u Bosworthu, během níž byla vojska anglického krále Richarda III. (posledního z rodu Yorků) poražena vojsky Jindřicha Tudora z rodu Lancasterů.