Jak liczyć dni urlopu podczas świąt noworocznych w 2024 roku?

Odpoczynek, przywrócenie sił witalnych, komunikacja z bliskimi i podróże są niezbędne każdemu człowiekowi. Wszystkie te zadania można i należy realizować podczas wakacji. Należy jednak zaplanować także produktywny odpoczynek. Pozwoli Ci to maksymalnie zregenerować zasób i efektywnie spędzić czas.

Planowanie zaczyna się od obliczenia dokładnej liczby dni. Często zdarza się, że czas urlopu zastępuje święta noworoczne. W związku z tym pojawia się wiele pytań. W szczególności, jak liczyć dni urlopu w styczniu 2024 r. Istnieje wiele niuansów.

Przyjrzyjmy się procedurze wyliczania wynagrodzenia urlopowego, specyfice rejestracji przelewu i odpowiedzmy na pytanie, czy opłaca się wziąć urlop w styczniu 2024 roku.

Weekendy w okresie świąt sylwestrowych 2024


Coroczne święta noworoczne stały się w Rosji dobrą tradycją. Dzięki możliwości długiego relaksu Rosjanie mogą planować spotkania z przyjaciółmi i rodziną, wyjeżdżać na wycieczki, czy po prostu bawić się po ciężkiej pracy.

Wiadomo, że wakacje planowane są od 31.12. 2023 do 01.08.2024 włącznie. Tym samym będzie 9 dni wolnych od pracy. Biorąc to pod uwagę, możesz z wyprzedzeniem pomyśleć o wakacjach noworocznych.

Czy można wziąć urlop w okresie świąt sylwestrowych?


Pisząc wniosek, należy pamiętać, że urlop nie może rozpoczynać się w weekendy lub święta, a zamówienia potwierdzające podpisuje się tylko w godzinach pracy. Zatem wakacje zaczynają się przed wakacjami.

Ważne jest, aby to zrozumieć Zgodnie z prawem urlopy w czasie urlopu nie są wliczane do urlopu i nie są płatne. Weekendy, na które przypadają święta, można przesunąć, a święta tylko w przypadku prawidłowego napisania wniosku. Porozmawiajmy o tym więcej poniżej.

Jeśli tak się stanie, sporządzany jest dogodny harmonogram, który pozwala zaplanować długie podróże i inne ważne sprawy. W takim przypadku weekendy są uznawane i wypłacane jak zwykłe dni robocze.

Dni urlopu pokrywające się ze świętami nie mogą być przenoszone i doliczane do innego urlopu rocznego.

Wszystkie te niuanse są ważne do zrozumienia i wzięcia pod uwagę przy planowaniu urlopu przemysłowego.

Czy opłaca się wziąć urlop na święta Nowego Roku?


Odpowiedzmy na pytanie na konkretnym przykładzie. Pracownik planuje wziąć urlop w okresie od 30.12.2023 do 01.10.2024 włącznie.

Bierze się pod uwagę, że:

 • okres od 1 stycznia do 8 stycznia – święta sylwestrowe;
 • 07 stycznia – Boże Narodzenie.

Zatem urlop będzie faktycznie trwał 4 dni. Ten harmonogram jest korzystny, jeśli wymagana jest większa liczba dni wolnych. Jednak z materialnego punktu widzenia nie jest to wcale opłacalne. I tutaj musisz określić, co jest ważniejsze: odpoczynek czy pieniądze.

Wiadomo, że pracownicy etatowi przepracowują inną liczbę dni w każdym miesiącu. To zależy od ilości świąt i weekendów.

Tym samym, aby opłacić pełne miesięczne wynagrodzenie, każdy dzień pracy ma inny koszt. Jeśli w miesiącu jest więcej dni roboczych, koszt jednego dnia jest mniejszy i odwrotnie.

Ważne jest, aby zrozumieć, że w miesiącu, w którym część urlopu przypada na święta Nowego Roku, płatność składa się z wynagrodzenia za przepracowany czas i wynagrodzenia za urlop, które są obliczane na podstawie średnich zarobków. Należy to wziąć pod uwagę przy obliczaniu urlopu na święta Nowego Roku 2024.

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się według wzoru: wysokość dziennego wynagrodzenia x liczba dni urlopu.

Przy obliczaniu średnich dziennych zarobków Stosowana jest formuła: płatności za okres rozliczeniowy x 12 / 12 miesięcy / 29,3.

Wiadomo, że najdroższym miesiącem w roku jest styczeń, a najtańszym sierpień. W „drogich” miesiącach bardziej opłaca się pracować niż odpoczywać. Koszt dnia pracy jest wyższy od przeciętnego dziennego wynagrodzenia stosowanego do obliczenia wynagrodzenia urlopowego. Wniosek: aby zarobić tę samą kwotę, pracownik w „droższym” miesiącu musi przepracować mniej w porównaniu z „tańszymi” miesiącami.

Jeżeli urlop przypada na święta noworoczne, aby ograniczyć straty, wniosek należy wypełnić w taki sposób, aby uwzględnić weekendy.

Jak sobie radzisz z Nowym Rokiem będąc na wakacjach?


W Rosji istnieje lista świąt urzędowych. Jednocześnie każdy region kraju może mieć swoje własne uroczystości, które są w pełni równoważne ze świętami.

Należą do nich święta religijne. Logiczne jest, że pracownicy chcą wydłużyć czas odpoczynku i wziąć urlop przed rozpoczęciem urlopu lub bezpośrednio po nim.

Przenoszenie urlopu z tytułu dni ustawowo wolnych od pracy reguluje ustawa. Zgodnie z nią do liczby dni kalendarzowych urlopu nie wlicza się dni wolnych od pracy, w związku z czym ulega on przedłużeniu.

W takim przypadku liczba dni przełożonych i dni świątecznych musi się zgadzać. Jednak obliczenie liczby dni urlopu i ich przeniesienie będzie zależeć od sposobu, w jaki pracownik napisał wniosek.

Mogą być dwie opcje:

 1. Aplikacja wskazuje dokładną liczbę dni urlopu. Obliczenia dokonuje się dla danej liczby dni, jeżeli jednak występują święta, urlop przesuwa się o daną liczbę dni wolnych. Przykład: pracownik pisze wniosek urlopowy z dnia 29 grudnia 2022 roku na 15 dni kalendarzowych.
 2. Aplikacja wskazuje jedynie daty rozpoczęcia i zakończenia wakacji, bez podawania ich dokładnej liczby. Przykładowo pracownik pisze wniosek o urlop od 29.12.2023 do 12.01.2024. W takim przypadku urlop nie zostanie przesunięty.

Ten niuans należy wziąć pod uwagę planując urlop na styczniowe wakacje 2024 r. Pracodawca może zasugerować ten punkt, ale pracownik musi o tym wiedzieć i bronić swoich interesów. Nieznajomość szczegółów prawidłowego wypełnienia wniosku doprowadzi do utraty pieniędzy przy wypłacie wynagrodzenia urlopowego.

Jeśli pracownik pracuje w systemie zmianowym, to Przeniesienie ustalane jest z uwzględnieniem dwóch czynników:

 • pójście do pracy następuje w weekendy i święta, niezależnie od ich statusu;
 • Jeżeli święta są w przedsiębiorstwie oficjalnie uznawane za dni wolne i nie są uznawane za dni urlopu, wówczas przyjście do pracy następuje w wyznaczonym dniu, a liczba dni wolnych jest korygowana w dół.

Jeżeli przerwa urlopowa obejmuje przełożony dzień odpoczynku ze względu na zbieżność świąt lub weekendów, przedłużenie nie nastąpi.

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego w 2024 roku


Warto od razu zaznaczyć, że specyfika obliczania wynagrodzenia urlopowego ma zastosowanie przy ubieganiu się o urlopy główne i dodatkowe. Za podstawę przyjmuje się średnie zarobki. Jeżeli pracownik skorzysta z urlopu od 1 stycznia 2024 r., wówczas pod uwagę brany jest dochód za cały rok 2023.

Jak zatem liczyć urlop w styczniu 2024 roku?. Pod uwagę brana jest wysokość przeciętnego dziennego wynagrodzenia oraz liczba dni urlopu. W tym przypadku średnie dzienne zarobki = wpłaty za okres rozliczeniowy x 12 / 12 miesięcy / 29,3.

Spójrzmy na przykład. Załóżmy, że wynagrodzenie wynosi 20 000 rubli miesięcznie, a pracownik otrzymał pełne wynagrodzenie za rok i nie było okresów wyłączonych. Każdy wie, które miesiące są uważane za zimę na wakacje.

W styczniu koszt jednego dnia roboczego wynosi 1176 rubli (20 000 / 17). Zatem średnie dzienne zarobki według wzoru wynoszą: 20 000 x 12 / 12 / 29,3 = 682,59.Mnożymy tę liczbę przez liczbę dni urlopu i dowiadujemy się, ile wynagrodzenia urlopowego otrzyma pracownik.

Jak przenieść urlop?


W praktyce często zdarza się, że urlop zostaje przesunięty na wniosek pracownika lub pracodawcy. Jeśli inicjatywa wyjdzie od pracownika, Należy przestrzegać następującej sekwencji działań:

 • pisemny wniosek o przełożenie urlopu;
 • polecenie dyrektora;
 • dokonywanie zmian w grafiku urlopów i karcie imiennej pracownika.

Często stroną wyrażającą zgodę jest pracodawca, jednak prawo jasno określa sytuacje, w których nie ma on prawa odmówić pracownikowi.

Ta kategoria obejmuje:

 • opiekunowie;
 • kobiety w ciąży;
 • niepełnosprawni;
 • małżonkowie wojskowi;
 • bohaterowie pracy;
 • policjanci;
 • opiekunowie niepełnosprawnego dziecka.

Jednakże w przypadku jakiejkolwiek różnicy zdań strony muszą uzgodnić i ustalić terminy odpowiadające obu stronom.