Jak kraje na całym świecie reagują na Bitcoin?

Pojawienie się kryptowaluty Bitcoin spotkało się już ze społeczeństwem zarówno pozytywną, jak i negatywną oceną. Wiele krajów przyjęło podejście wyczekujące, aby zaakceptować lub odrzucić kryptowalutę jako niezależny system płatności. Co więcej, ostre odrzucenie w większości przypadków tłumaczy się walką z terroryzmem i nielegalnym praniem pieniędzy.

Kryptowaluty i przede wszystkim Bitcoina, osiągnęły etap swojego rozwoju, w którym nie mogą pozostać niezauważone ani zignorowane przez uwagę państw. Miało to jednak swoje odzwierciedlenie zarówno w aspektach negatywnych, jak i pozytywnych.

Na przykład w Niemczech Bitcoina uznawana za pieniężną jednostkę rozliczeniową, w Japonii – środek płatniczy. Szwajcaria ustanowiła zasady obrotu Bitcoina takie same jak w przypadku waluty obcej. W Tajlandii prowadzenie działalności wymaga licencji. Wiele stanów wprowadza opodatkowanie kryptowalut, zrównując je z majątkiem, np. USA czy Singapur.

Izrael zrównał kryptowalutę z produktem, za który trzeba płacić podatki. A także za angażowanie się w wydobywanie Bitcoinów, co również jest zalegalizowane. W Szwajcarii nie ma zakazu używania bitcoinów, jednak tam mają one status równy walutom obcym. Bułgaria zdecydowała się napełnić swój skarbiec podatkiem od transakcji bitcoinami, uznając je za aktywa finansowe.

Wiele krajów po prostu nie przyjęło jeszcze przepisów wykonawczych, ale ich organy ustawodawcze aktywnie pracują w tym kierunku, na przykład w krajach takich jak Ukraina czy Rosja. Chiny całkowicie zakazały transakcji kryptowalutami i górnictwo, co z kolei spowodowało załamanie rynku, gdyż w tym kraju jest on tak duży górnictwo całkowita moc kryptoekonomia.


Ostatnio w wiadomościach coraz częściej słyszymy wypowiedzi urzędników z różnych krajów dotyczące niebezpieczeństw i ryzyka związanego z inwestowaniem Bitcoina. Pod auspicjami ochrony obywateli przed utratą inwestycji prowadzona jest szybka regulacja kryptowalut. Minister finansów Francji wzywa kraje G20 do wspólnego regulowania obrotów Bitcoina. Wsparli go już w tym włoscy koledzy. Rząd brytyjski wyraził obawy, że można wykorzystać kryptowaluty cyberprzestępczość. Niemcy ostrzegają swoich obywateli przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w kryptowaluty.

„Musimy być szczerzy: Bitcoina nie jest w żaden sposób walutą ani nawet kryptowalutą. To aktywa spekulacyjne” – powiedział prezes Banku Francji Francois Villeroi de Galo.

Jednak wiele krajów wypuściło własne kryptowaluty, na przykład Japonia, Wenezuela, a rozwój narodowej kryptowaluty Białorusi dobiega końca.

„Podpisałem dekret ustanawiający wenezuelski organ ds. kryptowalut. Głęboko zbadałem ten temat i chciałbym ogłosić, że Wenezuela będzie korzystać z nowego systemu kryptowalut opartego na zasobach ropy naftowej, Wenezuela tworzy kryptowaluta EL Petro.” – podsumował prezydent Wenezueli Nicolas Maduro

W celu wsparcia kryptowalut Prezydent Białorusi podpisał odpowiedni dekret „W sprawie rozwoju gospodarki cyfrowej”


„Białoruś staje się właściwie pierwszym państwem na świecie, które otwiera szerokie możliwości wykorzystania technologii blockchain. Mamy wszelkie szanse, aby stać się regionalnym ośrodkiem kompetentnym w tej dziedzinie” – podkreślił Łukaszenka.

Ukraina również nie pozostała obojętna na wydarzenia, które miały miejsce jesienią 2017 roku do Rady Najwyższej Ukrainy projekt ustawy dot legalizacja cyfrowy pieniądze. Jednak opinia władz instytucjonalnych jest niejednoznaczna:

„To substytut środków pieniężnych, który w przyszłości może zastąpić fundusze. Ale prawie pójdziemy tą drogą, bo nawet Narodowy Bank stwierdza, że nie ma podstaw i gwarancji, że za tą walutą coś się kryje „Warto” – powiedział Stanisław Kucenko, szef Głównego Terytorialnego Wydziału Sprawiedliwości w Kijowie. (tsn.ua)

o tym samym czasie, Zastępca Ludowy Ukrainy Aleksander Urbanskiego zdeklarowany 5328 bitcoiny.
Już niedługo będziemy świadkami sytuacje kiedy w zależności od decyzji państw dotyczących legislacyjnej regulacji kryptowalut, rynek kryptowalut będzie się w ten sposób rozwijał.

Podsumowując, walutę cyfrową uważa się za przełom, który ominął wszystkich legislatorów. Legalność Bitcoina pozostaje wątpliwa, ponieważ wszystko zależy od konkretnego kraju. W końcu niektóre kraje postanowiły dać Bitcoinowi szansę i uchwaliły przepisy uznające jego istnienie. Inni zakazali kryptowaluty i próbowali opracować odpowiednie rachunki. Jednak wykorzenienie kryptowaluty pozostaje niemożliwe ze względu na decentralizację. Status prawny pieniądza elektronicznego pozostaje niepewny, ale ludzie mają jeszcze czas na naukę i korzystanie z dobrodziejstw takiej waluty.