Jedným z najvýznamnejších kresťanských sviatkov je v roku 2024 Letný Mikuláš

Deň veľkého svätého Mikuláša Divotvorcu je jedným z dôležitých sviatkov pre prívržencov kresťanstva.

Aby oslavu nezmeškali, mnohí si radšej vopred ujasnia, kedy je v roku 2024 Mikulášske leto. Prezradíme vám presný dátum a povieme vám, čomu je lepšie tento deň venovať a čomu sa radšej vyhnúť.

Hlavné tradície a rituály sviatkov


Verí sa, že správne vykonaná dovolenka môže rodine poskytnúť šťastie a prosperitu po celý rok. Keď príde Mikuláš 2024, nezabudnite pripraviť veľký stôl.

No zvykom je hodovať nielen v spoločnosti blízkych – v tento deň je obzvlášť dôležité nakŕmiť núdznych, tých, ktorí nemajú domov a možnosť usporiadať si hostinu svojpomocne.

Ďalšie tradície letného sviatku svätého Mikuláša Divotvorcu sú spojené s tými, ktorých svätý patrónuje:

 1. K milencom. V tento deň sa slobodné dievčatá a ženy modlia za stretnutie so svojou pravou láskou. Nebolo by na škodu rozhodnúť sa sám, akého človeka by ste chceli stretnúť – inteligentného, silného, verného atď.
 2. Zvieratá. Majitelia oviec a koní si tento deň obzvlášť ctia - verí sa, že večer pred sviatkom treba pustiť dobytok na pašu a dovoliť zvieratám, aby sa dosýta vyšantili. Takáto pastva bola radosťou nielen pre zvieratá, ale aj pre všetkých obyvateľov obce - na poli sa zišlo veľa ľudí a aj malé deti chodili do neskorých hodín a obdivovali kone. Keď bolo veľmi neskoro, na čistinkách zostali len mladí ľudia - táto noc bola považovaná za začiatok ich dospelého života, takže chlapci a dievčatá sa mohli zabávať, koľko chceli.
 3. Poľnohospodári. Vo sviatočné ráno sa naši predkovia obracali k vychádzajúcemu slnku s prosbami za úrodnú zem a dobre sýty život. Cez deň sa pracovalo naplno – siali sa jariny, uhorky a iné teplomilné plodiny. Verilo sa, že po Letnom Mikuláši nastúpi leto naplno a mráz už nebude.

O dni svätého Mikuláša Divotvorcu bolo tiež niekoľko znamení. Ak napríklad vo sviatok začalo pršať, obyvatelia obce tento rok očakávali bohatú úrodu. Ďalším zvykom spojeným s vodou je umývanie alebo pitie zo studničiek a prameňov.

Ľudia verili, že Nikola obdaril vodu zázračnou mocou a dotykom vlahy v tento deň sa človek ochráni pred chorobami na celý rok.

Kedy sa oslavuje Nikola Summer v roku 2024?


Nie je ťažké pochopiť, kedy je letný sviatok svätého Mikuláša Divotvorca v roku 2024 - dátum oslavy je pevný a nezávisí od dňa v týždni ani od konkrétneho roku. Pamiatka svätca sa slávi a všetky slávnosti s ním spojené sa konajú 22. mája..

Čo môžete robiť v deň svätého Mikuláša Divotvorcu?

Letný deň svätého Mikuláša Divotvorcu v roku 2024 by mal byť zasvätený modlitbám. Ráno aj večer musia byť zasvätené svätcovi, ale žiadosti môžu obsahovať ľubovoľné. Hlavná vec je, že túžba je úprimná a pochádza zo srdca.

Tiež, keď ste pochopili, aký dátum je sviatok svätého Mikuláša Divotvorca v roku 2024, mali by ste si na tento deň okamžite naplánovať poľnohospodárske práce alebo iné domáce práce.

Je dôležité, aby sa zapojila celá rodina, dokonca aj mladšie deti. Ak máte vlastný pozemok, je lepšie ísť naň a sadiť zemiaky a pohánku. Verí sa, že najlepšia úroda pochádza z plodín vysadených v tento deň.

Ďalším dôležitým aspektom dovolenky je čistota. Bolo by vhodné ísť do kúpeľa alebo sa aspoň doma okúpať, obliecť si čisté, vyžehlené alebo dokonca nové oblečenie. Do poriadku treba dať aj dom, Nikola Summer je skvelý čas na rodinné jarné upratovanie.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať domácim zvieratám. Je zvykom ich pohostiť dobrotami, vziať ich na dlhé prechádzky a potešiť ich všetkými možnými spôsobmi. Slávnostný večer by ste mali stráviť s rodinou – prestretím stola a spoločnou večerou.

Čo je zakázané robiť počas tohto sviatku?


Väčšina obmedzení, keď príde leto Nikola 2024, nebude súvisieť s konkrétnymi činmi, ale skôr so stavom mysle. V tento deň nie je zvykom oddávať sa smutným spomienkam, plakať a byť skľúčený. Tiež nebuďte leniví – hlavnými symbolmi dovolenky sú radosť a tvrdá práca.

Je však viac merateľných vecí ako na Mikuláša tiež nie je vítané:

 1. Používanie nožov, nožníc a iných ostrých predmetov. Takéto vybavenie je prípustné len v kuchyni a pri práci s pôdou.
 2. Šitie alebo pletenie (vo všeobecnosti vyplýva z predchádzajúceho bodu).
 3. Urážať deti alebo im odopierať sladkosti a darčeky. Svätý je patrónom detí, preto odmení tých, ktorí pre deti pripravia milé prekvapenia alebo nezabudnuteľné suveníry.
 4. Zapojte sa do nadmerne bujarej zábavy. Je dôležité nezneužívať alkohol a dodržiavať pravidlá slušnosti. Nestojí za to tancovať, kým nespadnete, nahlas kričať a rušiť svojich susedov neskorým spevom.
 5. Hádajte sa, riešte veci a hlavne bojujte. Verí sa, že ak sa 22. máj bude niesť v znamení konfliktov, nebude v rodine po celý rok pokoj.

Najväčšou chybou, ktorú môžete na Mikuláša urobiť, je odmietnuť pomoc niekomu v núdzi. Podľa legendy môže takéto správanie pokaziť nielen aktuálny rok, ale aj celú vašu rodinu v najbližších 7 rokoch odsúdiť na nešťastie.

Pomoc znevýhodneným bola pre Mikuláša Divotvorcu vždy jednou z hlavných priorít; tých, ktorí toto postavenie nezdieľajú, svätec obzvlášť prísne trestá.

Patronát svätého Mikuláša Divotvorcu


Každý kresťan by mal vedieť, aký dátum je v roku 2024 sviatok svätého Mikuláša Divotvorcu.

Uctiť si pamiatku svätca je pre mnohých dôležité, pretože patrónuje rodiny, deti, domáce zvieratá, väzňov, cestovateľov a milencov, čo znamená, že väčšina veriacich sa k nemu aspoň raz obrátila o pomoc.

Svoje milosrdenstvo Nikola smeruje aj k tým, ktorí pracujú na poli, ich námahu odmeňuje dobrou úrodou a pomáha nečeliť hladu.

Čo žiadajú od svätého Mikuláša?

Nie všetky témy na modlitby prijateľné v dátume Letného Mikuláša okolo seba vytvorili ľudové tradície. Svätý je patronátom mnohých kategórií ľudí a zvierat, takže Jeho pomoc môžete očakávať v nasledujúcich snahách:

 • cestovanie, najmä po vode;
 • uzavretie šťastného manželstva a vytvorenie rodiny;
 • oslobodenie od nespravodlivého trestu;
 • odpočinok duše nepokrstenej osoby;
 • udržiavanie zdravia domácich zvierat;
 • získanie bohatej úrody, vytvorenie dobre živeného a stabilného života.

Zaujímavosťou je, že Mikuláš je jedným z mála kresťanských svätcov, ktorí počúvajú modlitby a prosby aj od neveriacich. Láskavá duša Divotvorcu je otvorená pre každého, je pripravený pomôcť každému – najmä v časoch veľkej núdze. Ak chcete získať podporu a odpustenie, stačí povedať správne slová pri pohľade na ikonu.

Gratulujeme do roku 2024


23. máj je dátum letného Nikolaja Ugodnika na rok 2024. V tento deň je dôležité nezabudnúť zablahoželať nielen rodine a priateľom, ale aj tým, ktorí zostali na dovolenku sami. Starí ľudia a deti si zaslúžia osobitnú pozornosť - mali by pripraviť aspoň malé darčeky.

Ak starší príbuzní žijú ďaleko, mali by ste ich potešiť pohľadnicou alebo tematický obrázok s gratulačným textom.

Po stretnutí s celou rodinou si pravoslávni ľudia nielen navzájom blahoželajú, vzdávajú hold pamiatke svätca a modlia sa. Je tiež zvykom pripomínať si, ako prebiehal zimný deň Mikuláša, všímať si príjemné zmeny a ďakovať za ne.

Na sviatok Letného Mikuláša je zvykom priať si zdravie, zábavu a prosperitu v láske. Vo vašich prianiach a modlitbách by nebolo od veci priať dobro a úľavu pre trpiacich, znevýhodnených a chorých. Je tiež zvykom prosiť o odpustenie za vlastné alebo cudzie hriechy.