Jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků je v roce 2024 Mikuláš Léto

Den Velkého svatého Mikuláše Divotvorce je jedním z významných svátků vyznavačů křesťanství.

Aby oslavu nepromeškali, mnozí si raději předem ujasní, kdy je v roce 2024 mikulášské léto. Prozradíme přesné datum a prozradíme, čemu je lepší tento den věnovat a čemu se naopak vyhnout.

Hlavní tradice a rituály svátku


Věří se, že správně vedená dovolená může rodině poskytnout štěstí a prosperitu po celý rok. Když přijde Mikuláš 2024, je třeba nezapomenout připravit velký stůl.

Zvykem je ale hodovat nejen ve společnosti blízkých – v tento den je zvláště důležité nakrmit potřebné, ty, kteří nemají domov a možnost uspořádat si hostinu sami.

Další tradice letního svátku svatého Mikuláše Divotvorce jsou spojeny s těmi, které svatý patronuje:

 1. Milencům. V tento den se svobodné dívky a ženy modlí za setkání se svou pravou láskou. Nebylo by na škodu se sami rozhodnout, s jakou osobou byste se chtěli setkat – chytrou, silnou, věrnou a tak dále.
 2. Zvířata. Majitelé ovcí a koní tento den zvláště ctí - věří se, že večer před svátkem je třeba pustit dobytek na pastvu a dovolit zvířatům dovádět podle jejich libosti. Taková pastva byla radostí nejen pro zvířata, ale i pro všechny obyvatele vesnice - na poli se sešlo mnoho lidí a i malé děti chodily až do pozdních hodin a obdivovaly koně. Když bylo velmi pozdě, zůstali na mýtinách jen mladí lidé - tato noc byla považována za začátek jejich dospělého života, takže chlapci a dívky se mohli bavit, kolik chtěli.
 3. Farmáři. Ve sváteční ráno se naši předkové obraceli k vycházejícímu slunci s modlitbami za úrodnou zemi a dobře živený život. Přes den se pracovalo na plné obrátky – vysévaly se jarní plodiny, okurky a další teplomilné plodiny. Věřilo se, že po Mikuláši Léto vstoupí léto naplno a mráz už nebude.

Bylo také několik znamení o dni svatého Mikuláše Divotvorce. Pokud například ve svátek začalo pršet, očekávali vesničané letos bohatou úrodu. Dalším zvykem spojeným s vodou je mytí nebo pití ze studánek a pramenů.

Lidé věřili, že Nikola obdařil vodu zázračnou mocí a dotykem vláhy se v tento den člověk chrání před nemocemi po celý rok.

Kdy se slaví Nikola Summer v roce 2024?


Není těžké pochopit, kdy je letní svátek svatého Mikuláše Divotvorce v roce 2024 - datum oslavy je pevné a nezávisí na dni v týdnu ani na konkrétním roce. Slaví se památka světce a všechny slavnosti s ním spojené se konají 22. května.

Co můžete dělat v den svatého Mikuláše Divotvorce?

Letní den svatého Mikuláše Divotvorce v roce 2024 by měl být zasvěcen modlitbám. Ráno i večer musí být zasvěceny světci, ale žádosti mohou obsahovat jakékoli. Hlavní věc je, že touha je upřímná a pochází ze srdce.

Také, když jste pochopili, jaké datum je svátek svatého Mikuláše Divotvorce v roce 2024, měli byste si na tento den okamžitě naplánovat zemědělské práce nebo jiné domácí práce.

Je důležité, aby se zapojila celá rodina, dokonce i mladší děti. Pokud máte vlastní pozemek, je lepší jít na něj a zasadit brambory a pohanku. Předpokládá se, že nejlepší úroda pochází z plodin vysazených v tento den.

Dalším důležitým aspektem dovolené je čistota. Bylo by vhodné jít do lazebny nebo se alespoň doma vykoupat, obléct si čisté, vyžehlené nebo dokonce nové oblečení. Dům je také potřeba dát do pořádku, Nikola Summer je skvělý čas na rodinný jarní úklid.

Zvláštní pozornost by měla být věnována domácím mazlíčkům. Je zvykem je chovat dobrotami, brát je na dlouhé procházky a všemožně je potěšit. Slavnostní večer byste měli strávit s rodinou – prostřením stolu a společnou večeří.

Co je o tomto svátku zakázáno?


Většina omezení s příchodem léta Nikola 2024 nebude souviset s konkrétními činy, ale spíše s duševním rozpoložením. V tento den není zvykem oddávat se smutným vzpomínkám, plakat a být skleslý. Také nebuďte líní – hlavními symboly dovolené jsou radost a dřina.

Měřitelných věcí je však více než na Mikuláše také není vítáno:

 1. Pomocí nožů, nůžek a jiných ostrých předmětů. Takové zařízení je přípustné pouze v kuchyni a při práci s půdou.
 2. Šití nebo pletení (obecně vyplývá z předchozího bodu).
 3. Urážet děti nebo jim odpírat sladkosti a dárky. Svatý je patronem dětí, a tak odmění ty, kteří pro ně připraví milé překvapení nebo nezapomenutelné suvenýry.
 4. Zapojte se do přehnaně bujaré zábavy. Je důležité nezneužívat alkohol a dodržovat pravidla slušného chování. Nemá cenu tančit, dokud neupadnete, hlasitě křičet a rušit sousedy pozdním zpěvem.
 5. Hádejte se, řešte věci a hlavně bojujte. Má se za to, že pokud bude 22. květen ve znamení konfliktů, nebude v rodině po celý rok klid.

Největší chybou, kterou můžete na Mikuláše udělat, je odmítnout pomoc někomu v nouzi. Podle legendy může takové chování zkazit nejen aktuální rok, ale i celou vaši rodinu v příštích 7 letech odsoudit k neštěstí.

Pomoc znevýhodněným byla pro Nicholase Divotvorce vždy jednou z hlavních priorit; ti, kteří toto postavení nesdílejí, jsou světcem zvláště přísně potrestáni.

Záštita svatého Mikuláše Divotvorce


Každý křesťan by měl vědět, jaké datum je v roce 2024 svátek svatého Mikuláše Divotvorce.

Uctění památky světce je pro mnohé důležité, protože patronuje rodiny, děti, domácí mazlíčky, vězně, cestovatele a milence, což znamená, že většina věřících se na něj alespoň jednou obrátila o pomoc.

Nikola také směřuje svou milost k těm, kteří pracují na poli, odměňuje jejich úsilí dobrou úrodou a pomáhá nečelit hladu.

Co žádají od svatého Mikuláše?

Ne všechna témata pro modlitby přijatelná v den svatého Mikuláše léta kolem nich vytvořila lidové tradice. Svatý patronuje mnoho kategorií lidí a zvířat, takže Jeho pomoc můžete očekávat v následujících snahách:

 • cestování, zejména po vodě;
 • uzavření šťastného manželství a vytvoření rodiny;
 • osvobození od nespravedlivého trestu;
 • spočinutí duše nepokřtěného člověka;
 • udržování zdraví domácích zvířat;
 • získání bohaté úrody, vytvoření dobře živeného a stabilního života.

Je zajímavé, že Mikuláš je jedním z mála křesťanských světců, kteří naslouchají prosbám a prosbám i od nevěřících. Laskavá duše Divotvorce je otevřená všem, je připravena každému pomoci – zvláště v době velké nouze. Abyste získali podporu a odpuštění, stačí říct správná slova při pohledu na ikonu.

Gratulujeme do roku 2024


23. května je datum letního Nikolaje Ugodnika pro rok 2024. V tento den je důležité nezapomenout poblahopřát nejen rodině a přátelům, ale i těm, kteří na svátek zůstali sami. Staří lidé a děti si zaslouží zvláštní pozornost - měli by připravit alespoň malé dárky.

Pokud starší příbuzní bydlí daleko, měli byste je potěšit pohlednicí nebo tematický obrázek s blahopřejným textem.

Po setkání s celou rodinou si pravoslavní lidé nejen vzájemně blahopřejí, vzdávají hold památce svatého a modlí se. Je také zvykem připomínat si, jak probíhal zimní den Mikuláše, všímat si příjemných změn a děkovat za ně.

Na svátek Mikuláše léta je zvykem přát zdraví, zábavu a prosperitu v lásce. Ve vašich přáních a modlitbách by nebylo od věci popřát dobro a úlevu pro trpící, znevýhodněné a nemocné. Je také zvykem žádat o odpuštění za své nebo cizí hříchy.