A világ legrégebbi fennmaradt könyvei, 10 legrégebbi

Az írás és az irodalom az ie hetedik és negyedik évezred között alakult ki. A szöveg rögzítéséhez sokféle anyagot használtak, beleértve az agyagot, a selymet, a kerámiát, a papiruszt és még az aranyat is. Tehát a Föld legrégebbi könyvének kérdése nagyban függ attól, hogyan osztályozod.

Megkíséreltük a világ tíz legrégebbi fennmaradt könyvét egyetlen listában összevonni.

10. Gutenberg Biblia – Hozzávetőleges életkor: 559 év

p10pq4jj

Ez a könyv, más néven 42 soros Biblia (az egy oldalon lévő sorok száma alapján), a világ legdrágább Bibliájaként szerepel a Guinness Rekordok Könyvében. Sokak szerint a világ első nyomtatott könyve is. Valójában ez nem igaz. A Gutenberg által készített könyv az egyik első nyomtatott kiadás. Kiváló tervezési minőségében különbözik a többi inkunabulumtól.

Első példányait 1454-1455-ben nyomtatták. Johannes Gutenberg, Mainz, Németország. A Gutenberg-bibliának 48 eredeti példánya ismert.

9. Kelta zsoltár – 938 éves

mmd4aacm

Az emberi történelem 10 legrégebbi könyve között a következő helyen áll az Edinburgh-i Egyetemen őrzött zsebzsoltár. Feltételezések szerint az i.sz. 11. században keletkezett. Ezzel Skócia legrégebbi fennmaradt könyve.

Feltételezik, hogy a kelta zsoltár egy nagyon fontos személy számára készült. Az pedig, hogy a könyv díszítésének egy része angol winchesteri stílusban készült, utalhat a könyv céljára az angolszász királyi családból származó Skóciai Szent Margit számára.

8. Gyémánt-szútra – 1150 év

3niy5szb

Ez a buddhista szent szöveg a második legrégebbi nyomtatott könyv a világon.

A Gyémánt Szútrát Kínában, a Mogao-barlangokban fedezték fel a huszadik század elején. Sákjamuni Buddha mondásait tartalmazza, amelyeket újra kell gondolniuk azoknak, akik a bódhiszattvák útját igyekeznek megérteni.

Jelenleg a világ egyik legrégebbi könyvét a British Museum őrzi, de nem áll a látogatók rendelkezésére. A fény pusztító a számára, ezért csak az internetre felkerült fényképeket nézhetjük meg.

7. Siddur – 1178 év

kchpufgp

A 2013-ban felfedezett ősi zsidó imakönyv, a siddur körülbelül i.sz. 840-re nyúlik vissza. Ez a 40 ezer szent szöveget tartalmazó pergamen olyan régi, hogy babiloni magánhangzókat tartalmaz. Ez lehetővé tette a szakértők számára, hogy a könyvet a Gaonok (a zsidó nép szellemi vezetői) babiloni tevékenységének idejére tulajdonítsák.

6. Kells könyve – 1218 év

ew3xdwbu

A Book of Kells, más néven a Book of Columba, az írországi Trinity College könyvtárában található. Feltételezések szerint kelta szerzetesek hozták létre i.sz. 800 körül.

A könyv színes miniatúrákkal és dísztárgyakkal gazdagon díszített, és a négy evangéliumot latinul tartalmazza. A számos díszítés miatt a kézirat szövege egyes lapokon nehezen felismerhető. A Kells könyvét azonban aligha olvasásra szánták, inkább az istentisztelet során való használatra. Az olvasó pedig magát a szöveget idézte emlékezetből.

5. Ushnisha Vijaya Dharani Sutra – 1314 év

e0kv2o11

1966-ban megtalálták az Ushnisha Vijaya Dharani szútrát a dél-koreai Bulguksa buddhista templomban. Fametszetes nyomtatással készült, és a nyomtatott könyv legkorábbi példája a világon.

Ezt a tekercset i.sz. 704 és 751 között nyomtatták. japán papírfa papíron. A Koreában található szútra nyomtatott betűi kedvezően hasonlítanak a kínai gyémántszútrához, csakúgy, mint a vékony papír.

4. Cuthbert evangéliuma – 1320 év

fkg3fa2a

Európa legrégebbi könyve a Szent Cuthbert evangéliuma, amelyet 2012-ben vásárolt meg a British Library 9 millió fontért.

A könyvet Szent Cuthbertnek, az egyik korai brit keresztény vezetőnek a sírjában helyezték el. 698 körül nyúlik vissza.

Ezt követően a könyvet a szent ereklyéivel együtt átvitték a durhami katedrálisba, hogy ne semmisítse meg őket valamelyik viking rajtaütés.

3. Nag Hammadi könyvtára – 1693

ji4wwugd

Ez a világ egyik legrégebbi könyvtára. 13 bőrpapirusz kódexet tartalmaz, amelyeket 1945-ben fedeztek fel az egyiptomi Nag Hammadi faluban.

A gnosztikus szövegeket tartalmazó könyvek az i.sz. negyedik század első feléből származnak. Kopt nyelven írták őket, és feltehetően egy görög eredetiről másolták őket. A Nag Hammadi kódexek jelenleg az egyiptomi kairói Kopt Múzeumban találhatók.

2. Arany asztalok Pyrgiből - több mint 2500 évesek

e53wtgj3

Három aranylemezt találtak 1964-ben az olaszországi Pirgi ősi etruszk kikötőjében egy szentély feltárása során. A széleken lyukak vannak, és a tudósok úgy vélik, hogy a lemezek egykor összekapcsolódtak egymással.

Két táblán etruszk, az egyiken föníciai (pún) nyelvű szöveg található.

A pirgai táblák arról árulkodnak, hogy Tefarius Veliana uralkodó Caere városából ajándékokat hozott Astarte föníciai istennőnek, akit Istarnak is neveznek.

1. Az etruszkok aranykönyve - 2678 év

ckbewd4s

2003 májusában a szófiai Bolgár Nemzeti Történeti Múzeum nyilvánosan bemutatott egy ősi könyvet, amely hat aranylapból állt, amelyeket két aranygyűrű köt össze. Az 5 x 4,5 cm méretű táblákon etruszk nyelven írt orfikus szövegek, valamint ló, lovas, sziréna, líra és katona képei találhatók. A könyv tartalma arra utal, hogy egy nemes személy temetésére készült, aki az ókori Görögországból származó Orpheus-kultusz tagja volt.

A világ legrégebbi többoldalas könyve körülbelül ie 660-ból származik. Egy 87 éves bolgár férfi adományozta a múzeumnak Macedóniából, aki névtelenül kívánt maradni. A kincset egy 60 évvel ezelőtt feltárt sírban fedezte fel, amikor katonaként dolgozott a Struma folyó menti csatornán. Bozsidar Dimitrov múzeumigazgató szerint a leletet szófiai és londoni szakértők is megerősítették.

Az etruszkok egy ősi nép voltak, akik Lydiából vándoroltak (a mai Törökország területén találhatóak), és a Krisztus előtti első évezredben telepedtek le Közép-Olaszországban.